Reglement


Start- en finishlocatie:

Startlocatie:

dinsdag

5 juni 2018

Zorgcentrum de Zandleij

Burgemeester van de Heijdenstraat 1

woensdag

6 juni 2018

Handbalvereniging Avanti

Torenstraat 146

donderdag

7 juni 2018

Handbalvereniging Avanti

Torenstraat 146

vrijdag

8 juni 2018

Raadhuisplein

 

 

 


Starttijden

afstand

dinsdag, woensdag en donderdag

vrijdag

10 km

18.00 uur – 18.10 uur

17.00 uur

5 km

18.10 uur – 18.20 uur

18.00 uur

3 km

18.20 uur – 18.30 uur

18.00 uur

 

Aansprakelijkheid

De Stichting Avond4daagse Drunen is op geen enkele wijze verantwoordelijk en/of geldelijk aansprakelijk voor geleden schade als gevolg van ongevallen en/of ziekte, dan wel diefstal van goederen van deelnemers, ongeacht de oorzaak. Door aanmelding geven de deelnemer resp. de ouders/verzorgers van minderjarige deelnemers aan, deel te nemen voor eigen risico en verklaren daarmee bekend te zijn met alle op dit wandelevenement betrekking hebbende bepalingen en voorschriften en deze zonder voorbehoud te aanvaarden. Tevens verklaart de deelnemer alle aanwijzingen van het bevoegd gezag, verkeersregelaars en organisatiemedewerkers op te volgen. Indien door welke omstandigheid of omstandigheden ook het evenement geen (verdere) doorgang kan vinden, bestaat géén recht op vergoeding van kosten en/of teruggaaf van betaalde inschrijfgelden.


Beslissingsbevoegdheid

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet dan wel aanvullende of afwijkende maatregelen moeten worden genomen, beslist het bestuur van de Stichting Avond4daagse Drunen.

 

Deelname en dagelijkse afstanden

4 dagen: 3 km, 5 km of 10 km.

Indien de deelnemers drie avonden mee hebben gelopen hebben ze recht op een medaille en wandeldiploma.

 

Inschrijftermijn

Het inschrijftermijn opent op 1 april en sluit op 5 juni 2018.

 

Bij inschrijving moet worden aangegeven welke afstand men loopt en voor de hoeveelste keer men aan de Avond4daagse meedoet.

 

Inschrijfgeld en inschrijving

Het inschrijfgeld bedraagt:

Deelnemers/wandelaars inschrijven via website € 5,00, begeleiders € 2,50

Terugbetaling van inschrijfgelden bij niet-deelname kan onder geen enkele omstandigheid plaatsvinden.

U kunt inschrijven op de website www.avond4daagsedrunen.nl .

 

Scannen startkaarten

De startkaarten voor deelnemers en begeleiders dienen voor de start, onderweg en na de finish gescand te worden door de organisatie.

 

Persoonlijke medaille en wandeldiploma

Deelnemers die volgens dit reglement de tochten hebben volbracht ontvangen op vrijdagavond een wandelmedaille en diploma.

 

Geneeskundig onderzoek

Voor deelname is geen geneeskundige verklaring vereist. Deelname is voor eigen risico.

 

EHBO

Vrijwilligers van EHBO-vereniging Drunen-Elshout zijn aanwezig op startlocatie en mobiel langs het parcours. Hulp is bereikbaar op het calamiteitennummer dat op de routebeschrijving is vermeldt.

 

Parkoersen

Voor iedere dag zijn afwisselende parkoersen samengesteld. Hoofdwegen worden zoveel mogelijk vermeden en er wordt veelvuldig gebruik gemaakt van de fraaie bos- en heidepaden waaraan Drunen en omgeving zo rijk is. De routes worden met pijlen aangegeven. Een routebeschrijving wordt bij de start verstrekt.

 

Verzorging

Op rustplaatsen worden deelnemers en begeleiders voorzien van een drankje en een versnapering beschikbaar gesteld door onze sponsors. Aanwijzingen door medewerkers van de organisatie op de rustplaatsen dienen onvoorwaardelijk te worden opgevolgd.


Kleding
Gemakkelijk zittende (sport)kleding wordt aanbevolen waarbij het bovenlichaam bedekt dient te blijven

 

Wandeltempo

De beschikbare tijd voor het afleggen van de parkoersen is voldoende om een rustig tempo aan te kunnen houden. Respecteer dat niet iedereen hetzelfde wandeltempo heeft als u. Geef daarom zo nodig ruimte om te worden ingehaald of haal alleen in waar de paden dat toelaten.

 

Muziek en huisdieren

Het is niet toegestaan op de parkoersen geluidsapparatuur hoorbaar voor andere deelnemers te laten spelen.

Het meenemen van huisdieren op de parkoersen is alleen toegestaan mits goed aangelijnd. De eigenaar van het huisdier blijft ten alle tijden aansprakelijk.

 

Parkeren

De parkeerruimte is bij alle startlocaties beperkt.

U wordt dringend verzocht zoveel mogelijk op de fiets of te voet naar de startlocatie te komen. Voor fietsenstalling wordt door de organisatie voorzien.

Onjuist geparkeerde voertuigen kunnen worden weggesleept. De organisatie is hiervoor niet aansprakelijk.

 

Fietsenstalling

Er is ruimte voor het stallen van fietsen. U dient zich te houden aan de aanwijzingen van de organisatie.

 

Gebruik beeltenis

Deelnemers gaan akkoord met het gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film, video etc. voor promotionele activiteiten van de Avond4daagse Drunen zonder daarvoor een vergoeding te claimen.

 

Gebruik persoonsgegevens

Deelnemers die zich inschrijven gaan akkoord met het geven van persoonsgegevens die nodig zijn voor de inschrijving. Alle gegevens worden na afloop van de Avond4daagse vernietigd.

 

Opgemaakt;

 

Drunen, maart 2018.

Volg Avond4daagse
Drunen online

We hebben veel vragen voor u al op een rijtje gezet,
kijk maar........

Inschrijven Avond4daagse Drunen


Inschrijven is gemakkelijk;
inschrijven met alle gegevens voor medaille en diploma
betalen per bank met iDeal
bevestiging komt meteen op de mail terug

Schrijf u hier in 

Vrijwilligers


Onze stichting werkt volledig met vrijwilligers.
Wij prijzen ons gelukkig met de medewerking van meer dan tachtig mensen die ons bij de organisatie helpen. 

Lees alles hierover op de pagina over vrijwilligers.

Stichting Avond4daagse Drunen


Secretariaat: 
Dillenburgstraat 1
5151 GK Drunen

Telefoon: 0416-379421


KvK: 52048659
Terug naar boven